ดาวน์โหลดบทช่วยสอนและเคล็ดลับ - Apple Music

Apple iOS iOS Apps MacOS macOS Apps

วิธี จำกัด การเข้าถึงของเด็ก ๆ Family Sharing ไม่สามารถซื้อเกมและแอพพลิเคชั่นด้วยบัตรได้

Family Sharing เป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์มากเมื่อคุณมีเจ้าของ Mac หลายคนในครอบครัวของคุณ...