ดาวน์โหลดบทช่วยสอนและเคล็ดลับ - Apple Watch

Apple Watch – ข่าวสาร บทแนะนำ และเคล็ดลับในการใช้งาน

Apple Watch มันเป็นอุปกรณ์ที่แฟน ๆ ทุกคนชื่นชมอย่างแน่นอน Apple, ผู้ครอบครอง iPhone. สามารถตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, ทำ ECG / EKG, วัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด, รู้เวลาเคลื่อนไหวและเมื่อเรานอนหลับ, Apple Watch มันเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ฉลาดที่สุดอย่างแน่นอน