ดาวน์โหลดบทช่วยสอนและเคล็ดลับ - iPhone

ข่าวสารและแบบฝึกหัดเกี่ยวกับอุปกรณ์ iPhone.

ความอยากรู้

วิธีเปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับ iOS 14 และสำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบน iPhone si iPad (iPadOS 14) - อัตโนมัติ Updates

การอัปเดตซอฟต์แวร์และการอัปเดตแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมักทำให้ ...