วิธีแก้ปัญหาและวิธีจัดการ - Internet Mobile

Curiosity อินเทอร์เน็ตบนมือถือ

วิธีสร้างเครือข่าย Personal Hotspot บน iPhone หรือ iPad สำหรับการแบ่งปันทางอินเทอร์เน็ต

เราทราบดีว่าส่วนใหญ่แล้วการสร้างฮอตสปอตเครือข่ายเป็นเรื่องง่ายมาก iPhone หรือ iPad แต่ช่วงหลังๆ นี้ เทคโนโลยีเริ่มใช้กันทุกช่วงวัย และผู้สูงอายุก็เรียกได้ว่าเป็นสามเณรในเรื่องอะไร...