วิธีแก้ปัญหาและวิธีการทำ - กิจกรรมของงาน

รายการของกระบวนการที่ทำงานบน macOS หรือ Windows, มองเห็นได้ใน Activity Monitor (Mac) หรือ ที่ Task Manager (Windows),

คำอธิบายของกระบวนการของระบบและกระบวนการของแอปพลิเคชัน การแก้ไขปัญหาการใช้ RAM และ CPU ที่มากเกินไป และเวลาทำงานของกระบวนการ (บริการ) และคำอธิบายที่เป็นประโยชน์อื่นๆ