วิธีแก้ปัญหาและวิธีการทำ - กิจกรรมของงาน

รายการของกระบวนการที่ทำงานบน macOS หรือ Windows, มองเห็นได้ใน Activity Monitor (Mac) หรือ ที่ Task Manager (Windows),

คำอธิบายของกระบวนการของระบบและกระบวนการของแอปพลิเคชัน การแก้ไขปัญหาการใช้ RAM และ CPU ที่มากเกินไป และเวลาทำงานของกระบวนการ (บริการ) และคำอธิบายที่เป็นประโยชน์อื่นๆ

ความอยากรู้ iOS macOS กิจกรรมของงาน

พวกเขาคืออะไรและจะป้องกันตนเองจาก Meltdown และ Spectre ได้อย่างไร macOS (Mac) และ iOS (iPhone)

หลังจากปัญหา Meltdown และ Spectre ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางแล้วผู้ใช้จำนวนมาก ...