วิธีการแก้ไขและวิธีการทำ - ปรับแต่ง

ความอยากรู้ MacOS การปรับแต่ง

ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ หมดเวลา - ดิสก์ ...

หลังจากติดตั้งสำหรับการทดสอบ Catalyst Beta MacOS ฉันสังเกตว่าระบบปฏิบัติการใหม่มีการเปลี่ยนแปลง ...

ความอยากรู้ MacOS การปรับแต่ง

ฉันจะเปลี่ยนลำดับการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อัตโนมัติได้อย่างไร ...

โดยค่าเริ่มต้น MacBook / Mac จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่เราบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ...