How-To Fix & How-To Do - บทแนะนำ / เคล็ดลับ / ข่าวลือ / ข่าว

Apple iOS iPadOS

โปรแกรมซอฟต์แวร์เบต้าสาธารณะ iOS 15

วันที่วางจำหน่ายของ iOS 15 รุ่นเบต้าแรกจะเป็นวันที่เท่าไร (iPhone) และ iPadระบบปฏิบัติการ 15 (iPad) มีไว้สำหรับประชาชน Apple โปรแกรมซอฟต์แวร์เบต้า

ทางเลือกของผู้ใช้รายสัปดาห์