วิธีการแก้ไขและวิธีการทำ - บทแนะนำ / คำแนะนำ / ข่าวลือ / ข่าว

MacOS MacOS ปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม

เปิดใช้การแจ้งเตือนของ Facebook ใน macOS Mojave 10.14.1

ด้วยการเปิดตัว MacOS Mojave ในฤดูใบไม้ร่วงของ 2018 นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับ MacOS แล้วแอ็ปเปิ้ลได้ยกเลิกการรวมบริการของบุคคลที่สามเข้ากับ Mojave นั่นคือวิธีที่ผู้ใช้ที่ใช้ Facebook, Twitter, Vimeo ...

ทางเลือกของผู้ใช้รายสัปดาห์